Voorjaarsnota 2019

Overhead

Overhead

We verwerken de overheadkosten apart in de begroting en jaarrekening. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

€ 8.979

10,0 %

ga terug