Voorjaarsnota 2019

Financieel MeerjarenPerspectief

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder staat het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP). We hebben een meerjarig sluitende begroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP in primaire begroting 2019

4

50

509

552

waarvan incidenteel

-111

-59

-5

0

structureel

115

109

514

552

Totaal 1e begrotingswijziging

10

504

424

509

FMP na 1e begrotingswijziging

14

554

933

1.062

Totaal besluitvorming

-59

-152

-152

-152

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-411

-74

-74

-73

FMP na Voorjaarsnota 2019

-456

327

707

837

waarvan incidenteel

-389

-29

0

0

structureel

-67

356

707

837

ga terug